اطلاعیه دریافت API خدمات CIP از فرانگر

وب سرویس به مشتریان فرانگر

با توجه به استقبال خوب شرکتها و مجموعه های گردشگری در خصوص دریافت وب سرویس خدمات CIP  و ارائه این سرویس ها به صورت آنلاین به مشتریان طی توافق صورت گرفته با شرکت فرانگر، مجموعه هایی که خدمات آنلاین خود را از این شرکت دریافت می کنند. جهت راه اندازی این سرویس بر روی وب سایت خود می توانند با بخش فنی شرکت فرانگر تماس بگیرند.

و درخواست وب سرویس CIP کلیه فرودگاهها جهت راه اندازی بر روی سایت خود را به این شرکت ارسال نمایند. همچنین این شرکتها می توانند جهت عقد قرارداد دریافت خدمات CIP فرودگاههای داخلی و خارجی با تشریفات اختصاصی واران تماس حاصل فرمایند.

لازم به ذکر است بستر فنی این خدمات توسطشرکت فرانگر برای شرکتها فراهم می شود و خدمات از شرکت واران در دسترس همکاران قرار می گیرد. بنابراین کلیه ی موضوعات مالی ، قرارداد همکاری و پشتیبانی سرویس ها توسط واران به شرکتهای همکار ارائه می شود. 

ارسال دیدگاه