لیست خودروهایی که جهت ترانسفر (از درب منزل تا فرودگاه و از فرودگاه تا درب منزل) در فرودگاه بین المللی اصفهان امکان ارائه سرویس دارند:

نرخ ها به ریال

1
سمند/پژو
ترانسفر
700.000
 
2
سونانا/کمری
ترانسفر
1.500.000
 
3
ون هایس
ترانسفر
2.000.000
ظرفیت 10 نفر