واران در راستای ارائه خدمات ترانسفر فرودگاهی در شهر رشت با استانداردهای مناسب و با کیفیت اقدام به راه اندازی این بخش نموده است با توجه به محدودیت در ارائه خودروهای تشریفات در شهرهایی غیر از پایتخت ما با دقت خاصی درصدد افزایش این خودروها هستیم. از این رو لیست زیر در آینده تکمیل می گردد: 

 

خودرو رنگ – سال نرخ (از فرودگاه به شهر یا بالعکس)
مزدا 6 سفید / 2017 استعلام