خدمات فست ترک فرودگاە لس آنجلس

تشریفات اختصاصی واران خدمات فست ترک یا عبور سریع را در پروازهای خروجی در فرودگاه لس آنجلس برای مسافران محترم فراهم کرده است. از این پس شما می توانید این خدمات را همانند فرودگاه امام خیمنی یا فرودگاه دوبی از ما رزرو بگیرید. 

فست ترک شامل همراهی یک مهاندار در مراحل ورودی یا خروجی فرودگاه لس آنجلس است که جهت حمل چمدان نیز به توسط نیروهای خدمات به مسافر کمک می کنند. این سرویس در ترمینال های 1 ، 2 و 3 ارائه می شود. 

هزینه هر نفر مسافر: 420 دلار

 

فست ترک لس انجلس
خدمات تشریفات فرودگاه لس انجلس

تماس رزواسیون: 02157736