هزینه برای سه ساعت استفاده از لانژ 180 درهم هر نفر قابل رزرو در پروازهای خروجی یا پروازهای ترانزیت فرودگاه شارجه

 

sharjeh airport lounge
تشریفات فرودگاه شارجه