خدمات فست ترک فرودگاە فرانکفورت

تشریفات اختصاصی واران خدمات فست ترک یا عبور سریع را در پروازهای خروجی در فرودگاه فرانکفورت برای مسافران محترم فراهم کرده است. از این پس شما می توانید این خدمات را همانند فرودگاه امام خمینی یا فرودگاه دوبی از ما رزرو بگیرید. 

فست ترک شامل گیت اختصاصی گذرنامه و بازرسی و کمک در حمل چمدان می باشد. نرخ بابت هر نفر محاسبه می شود. این سرویس در ترمینال های یک و دو فرودگاه فرانکفورت فعال می باشد. 

هزینه هر نفر مسافر: 150 دلار

تماس رزواسیون: 02157736