لیست خودورهای موجود در فرودگاه اهواز برای ترانسفر شهری به شرح زیر می باشد:

 

1

لنسر/النترا/کرولا

850.000

2

سانتافه

1.500.000

3

پژو/سمند

550.000