خدمات فست ترک فرودگاە اسخیپول آمستردام 

تشریفات اختصاصی واران خدمات فست ترک یا عبور سریع را در پروازهای خروجی در فرودگاه آمستردام برای مسافران محترم فراهم کرده است. از این پس شما می توانید این خدمات را همانند فرودگاه امام خیمنی یا فرودگاه دوبی از ما رزرو بگیرید. 

فست ترک شامل همراهی یک مهاندار در مراحل ورودی یا خروجی فرودگاه آمستردام است که جهت حمل چمدان نیز به توسط نیروهای خدمات به مسافر کمک می کنند.

هزینه هر نفر مسافر: 364 دلار

تماس رزواسیون: 02157736