کارت عضویت تاو Tav

Tav Passport card

شرکت واران با همکاری شریک ترکیه ای خود فعالیت های جدیدی را شروع کرده است. در این راستا دارندگان کارت های تاو Tav Passport که شامل کلیه ی مسافران ایرانی و یا غیرایرانی است می توانند به صورت رایگان از بخش بیزینس لانج فرودگاه امام خمینی و سالن CIP فرودگاه مهرآباد به صورت رایگان استفاده کنند.

همچنین دارندگان این کارت می توانند یک مسافر همراه خود به صورت رایگان با این کارت پذیرش کنند. برای استفاده از این کارت نیازی به رزرو خدمات نیست. در فرودگاه امام خمینی با مراجعه به بخش لانج بیزینس و ارائه کارت عضویت تاو Tav و کارت پرواز می توانند به صورت رایگان از مزایای این بخش فرودگاه استفاده کنند. 

سالن cip فرودگاه مهرآباد

همچنین دارندگان کارت تاو می توانند از سالن CIP فرودگاه مهرآباد واقع در ترمینال یک طبقه ی فوقانی با ارائه کارت استفاده کنند تنها موضوع حضور به موقع و دو ساعت قبل از پرواز در فرودگاه مهرآباد است. برای پروازهای ورودی فرودگاه مهرآباد می بایست از قبل خدمات رزرو شود و به بخش رزرو اعلام شود که از عضویت کارت tav passport برخوردار هستند. 

سایر فرودگاهها

بر اساس توافقات صورت گرفته امکان افزایش سرویس به دارندگاتن این کارت در سایر فرودگاهها نیز در آینده فراهم خواهد شد. لازم به ذکر است این کارت در فرودگاه جدید استانبول برای بخش لانج و در فرودگاه سابیها برای فست ترک و لانج اعتبار دارد. همچنین در فرودگاه آنکارا و ازمیر نیز به دارندگان این کارت خدمات رسانی می شود. 

 

ارسال دیدگاه